Traži Usporedba (0 kom.) 0 Košarica: Proizvod - 0,00 €

Poštovani korisnici www.5stars.hr internet trgovine,

Molimo Vas da prije korištenja naših usluga, pažljivo pročitate slijedeće uvjete. Svaka posjeta ovoj stranici, kao i svaka kupovina, znači da ste uvjete pročitali i da ste suglasni s njima u potpunosti.

Ukoliko se ne slažete s uvjetima stranice, molimo da istu ne koristite.

Web stranica u vlasništvu je tvrtke Perišić Holding d.o.o. koji zadržava pravo da u bilo koje vrijeme ažurira, briše, mijenja ili na neki drugi način modificira Uvjete korištenja po pitanju usklađivanja sa zakonskim propisima.

Želimo Vam dobrodošlicu na našu stranicu!

INFORMACIJE O OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA

Ovi Opći uvjeti poslovanja uređuju odnos između društva PERIŠIĆ HOLDING d.o.o. Pavla Radića 14, 35000 Slav. Brod, OIB:02735506139 i Korisnika usluga Trgovca koje se nude unutar web shop Trgovca na stranici www.5stars.hr (dalje u tekstu: web shop).

Ovi Opći uvjeti poslovanja detaljno uređuju način korištenja web stranice, web shopa, naručivanje, ugovaranje, dostavu i plaćanje usluga Trgovca i čine sastavni dio ugovora sklopljenog između Trgovca i Korisnika usluge te ujedno predstavljaju predugovorne obavijesti iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), podatke i obavijesti iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03 67/08 36/09 130/11 30/14 32/19). Ovi Opći uvjeti poslovanja namijenjeni su informiranju Korisnika usluga i Korisnika na jasan i razumljiv način o okolnostima bitnim za sklapanje, izvršenje i prestanak ugovora sklopljenog na daljinu.

Trgovac Vas poziva da prije korištenja web stranice pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja, Pravila o korištenju kolačića i Izjavu o privatnosti (dalje u tekstu, oboje: Politika zaštite osobnih podataka). Prilikom korištenja ove web stranice ili naručivanja putem web shopa, vezani ste ovim Općim uvjetima poslovanja i našom Politikom zaštite osobnih podataka. Ako niste suglasni s Općim uvjetima poslovanja i Politikom zaštite osobnih podataka, nemojte se koristiti ovom mrežnom stranicom.

OSNOVNI POJMOVI

(a) Opći uvjeti poslovanja 

Opći uvjeti poslovanja Trgovca predstavljaju popis ugovorenih odredbi na čiju se primjenu ugovorene strane pozivaju u ugovoru.

(b) Ugovor o usluzi

Ugovor o usluzi je ugovor koji sklapaju Trgovac i Korisnik usluga. Ugovor o usluzi je ugovor kojim Trgovac pruža ili se obvezuje pružiti uslugu Korisniku usluge, uključujući digitalnu uslugu, a Korisnik usluge plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

(c) Trgovac  

Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. 

U skladu s prethodnim stavkom ovog članka i odredbama ZZP, Trgovac je:

Podaci tvrtke / trgovine:
PERIŠIĆ HOLDING d.o.o. „5stars“
Pavla Radića 14, 35000 Slav. Brod, OIB:02735506139, Email: prodaja5stars@gmail.com, Tel: +385 (0) 35 410 741, Mob: +385 (0) 95 7000 557

Korisnik usluge je svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba koja koristi uslugu iz ponude Trgovca i čiju narudžbu Trgovac prihvati.

Na trgovca kao Korisnika usluge, ne primjenjuju se odredbe ZZP. Na trgovca kao Korisnika usluge se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima. Trgovac može prema vlastitom nahođenju trgovcu kao Korisniku usluge u svakom trenutku omogućiti prava koja ima Korisnik usluge koji je potrošač.

(e) Potrošač 

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

(f) Korisnik

Korisnik je svaka osoba koja koristi web shop , svaki Korisnik usluge i posjetitelj web shopa. 

(g) Ugovor na daljinu

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Trgovca i Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Trgovca i Potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora koristi isključivo jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 

(h) Ugovor u elektroničkom obliku

Ugovor u elektroničkom obliku je ugovor što ga pravne i fizičke osobe u cijelosti ili djelomično sklapaju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektroničkim putem koristeći elektronička, optička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos Internetom.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA 

Ugovorni odnos zasniva se temeljem ugovora o usluzi sklopljenog između Trgovca i Korisnika usluge ili temeljem prihvaćene narudžbe i moguće ga je otkazati u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.  

U ime i za račun maloljetnih osoba ili osoba lišenih poslovne sposobnosti ugovor  mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Naručivanje usluga se obavlja na web shopu Naručivanje usluga je moguće ostvariti uz potvrdu Korisnika usluge da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja, da je na iste pristao i da je upoznat da je narudžba s obvezom plaćanja.

Ugovor o usluzi obvezuje Trgovca od dana kada Korisnik usluge izvrši uplatu prvog mjesečnog računa ovisno o ugovorenom modelu/dinamici plaćanja.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA – OTKAZ UGOVORA

Ugovorni odnos zasnovan je na neodređeno vrijeme ako nije drugačije definirano ugovorom. Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o usluzi bez obveze navođenja razloga za otkaz, pri čemu ugovorni odnos prestaje zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani.

Ugovorna strana koja otkazuje ugovor, obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili elektroničkim putem.

Otkaz ugovora od strane Korisnika usluge nije moguć prije proteka roka od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Korisnik usluge može ugovoriti novo obvezno trajanje ugovora temeljem zahtjeva ili prihvatom ponude Trgovca. 

U slučaju da Korisnik usluge ne plati račun u cijelosti ili pravodobno, Trgovac će Korisniku usluge poslati pisanu opomenu. Ako Korisnik usluge  u daljnjem roku od 14 dana ne podmiri zakašnjelu obvezu, Trgovac ima pravo privremeno obustaviti pružanje usluge za vrijeme dok Korisnik usluge ne podmiri zakašnjele obveze. Trgovac će nastaviti s pružanjem usluge čim zaprimljena uplata bude vidljiva na računu Trgovca.

NARUČIVANJE

a) Naručivanje se obavlja elektronskim putem dodavanjem odabrane usluge u košaricu i ispunjavanjem narudžbenog obrasca. Klikom miša na ikonu “Dodajte u košaricu” odabrana usluga dodaje se u košaricu. Stavljanjem odabrane usluge u košaricu usluga nije rezervirana niti naručena. Korisnik  završava proces odabira klikom na „Naručite s obvezom plaćanja“. 

b) Kada Korisnik završi proces odabira proizvoda klikom na “Naručite s obvezom plaćanja“ preusmjerit će se na stranicu gdje odabire način plaćanja te staviti dodatne napomene ako ih ima. Narudžbu nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “ Da, pročitala(o) sam Opće uvjete poslovanja i prihvaćam ih.“.

c) Ako se Korisnik slaže s kupnjom usluga koje su u košarici može kliknuti na ikonu „Naručiti“. Nakon što Korisnik pritiskom na ikonu “Naručiti” izvrši narudžbu, Trgovac će bez odgode na adresu e-pošte Korisnika usluge poslati Opće uvjete poslovanja s potvrdom o narudžbi usluge. 

d) Ako Korisnik usluge nije zaprimio potvrdu o narudžbi usluge dužan je kontaktirati Trgovca na adresu e-pošte email ili na kontat telefon tvrtke radnim danom od 8:00 – 16:00 sati.

Trgovac će nakon potvrđene narudžbe kreirati korisnički račun Korisnika usluge i o istom obavijestiti Korisnika usluge elektronskim putem. Trgovac će kreirati korisnički račun koristeći podatke koje je Korisnik usluge dao prilikom ispunjavanja narudžbenog obrasca. Trgovac će podatke o Korisniku usluge koristiti isključivo u svrhu kreiranja korisničkog sučelja te radi informiranja i komuniciranja s Korisnikom usluge putem elektronske pošte. Trgovac ne snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom naručivanja.

CIJENE

Cijena usluge je cijena koja je navedena na web shopu. Cijena usluge izražena je u kunama i eurima, sadrži PDV i vrijedi za sve oblike plaćanja u trenutku narudžbe. Usluge se isporučuju prema cijenama važećim na dan sklapanja ugovora bez obzira na vrijeme kada se usluga obavlja. 

Međubankarske transakcije nisu uključene u cijenu usluge. 

Trgovac će Korisniku usluge izdati račun za pružene usluge u skladu s važećim propisima, u elektroničkom obliku ili ispisani račun. Elektronički račun će se dostaviti Korisniku usluge na navedenu e-mail adresu.

1. NAČINI PLAĆANJA

 • Jednokratno: T-COM PayWay (American Express, MasterCard, Visa,Maestro, Diners) i PayPal.
 • Plaćanje po ponudi: Na Vašu e-mail adresu stići će ponuda sa svim potrebnim podacima za uplatu. Nakon vidljive uplate 5Stars šalje kupljene proizvode skupa sa računom.
 • Plaćanje pouzećem: Plaćanje pouzećem omogućuje Vam da svoj račun platite (isključivo gotovinom) dostavljaču prilikom dostave vaše pošiljke na željenu adresu. Usluga plaćanja pouzećem naplaćuje se 6,00 kn neovisno o visini narudžbe.
 • PBZ kartice do 6 rata bez kamata : American Express (min.iznos računa: 500,00 Kn)
 • ERSTE kartice do 12 rata bez kamata : Diners  (min.iznos računa: 500,00 Kn)
 • ZABA kartice do 12rata bez kamata: MasterCard i Visa  (min.iznos računa: 500,00 Kn)
 • MASTERCARD KARTICE
  - go! card
  - MC Gold
  - MC standardna
  - MC Platinum
 • Rate do 60 mjeseci American i Diners: Minimalni iznos računa mora biti 10.000 kn, i morate osobno doći u Slavonski Brod na potpisivanje Kreditnog ugovora.

a. Načini plaćanja

Virmanom i online plaćanje kreditnim karticama koristeći T-Com PayWay.

       MasterCard           Maestro          Visa         

 

b. Izjava o sigurnosti

HT PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT PayWay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

MasterCardVisa

 

c. Izjava o privatnosti

PERIŠIĆ HOLDING d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici PERIŠIĆ HOLDING d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

4. Uvjeti dostave i isporuke

Dostava proizvoda koje ste naručili obavlja se u najkraćem mogućem roku putem dostavne službe GLS.

Za plaćanje pouzećem na ukupan iznos bit će nadodana naknada u iznosu od 6,00 kn.

Za online plaćanje cijena dostave obračunava se samo na osnovi težine paketa. Minimalni iznos dostave iznosi 25 kn.

5. Uvjeti povrata i reklamacije

Povrat novca: Kupac ima pravo na povrat novca u roku od 14 dana od dana kupovine, bez obrazloženja, pod uvjetom da proizvod nije korišten, te da je vraćen u originalnoj ambalaži zajedno s popratnom dokumentacijom.

Povrat proizvoda: Kupac može zamijeniti proizvod u roku od 30 dana od dana kupovine i to za cjenovno isti ili skuplji proizvod, pod uvjetom da proizvod nije korišten, te da je vraćen u originalnoj ambalaži zajedno s popratnom dokumentacijom.

Reklamacije neispravnih proizvoda: Za proizvode koji su zaprimljeni neispravni, kupac ima pravo zamjene u roku od 14 dana od kupovine.

Povrate lako pokvarljive robe () ne vršimo za žalbe izvršene kasnije od 5 radnih dana nakon dostave. Članak 86. stavka 4. zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 56/23, na snazi od 28.05.2022.)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22, na snazi od 28.05.2022) imate pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana nakon primitka robe (odnosi se na proizvode koji nisu u kategoriji lako pokvarljive robe).

Troškove povrata robe snosi u potpunosti kupac.

Garancija za proizvode vrijedi ukoliko za reklamirani proizvod postoji ovjereni jamstveni list proizvođača, račun te originalna ambalaža.

DOSTAVA

Dostava proizvoda koje ste naručili obavlja se u najkraćem mogućem roku putem dostavne službe GLS, te u skladu s pravilima dostavne službe.

Za plaćanje pouzećem na ukupan iznos bit će nadodana naknada u iznosu od 1€.

Za online plaćanje cijena dostave obračunava se samo na osnovi težine paketa.

Minimalni iznos dostave iznosi 3€.

Cijena dostave za krupni namještaj (paketi težine preko 30 kg) obračunat će se prilikom izrade ponude, te po važećem cjeniku dostavne službe.

REKLAMACIJE

Povrat novca: Kupac ima pravo na povrat novca u roku od 14 dana od dana kupovine, bez obrazloženja, pod uvjetom da proizvod nije korišten, te da je vraćen u originalnoj abmalaži zajedno s popratnom dokumentacijom.

Povrat proizvoda: Kupac može zamijeniti proizvod u roku od 30 dana od dana kupovine i to za cjenovno isti ili skuplji proizvod, pod uvjetom da proizvod nije korišten, te da je vraćen u originalnoj abmalaži zajedno s popratnom dokumentacijom.

Reklamacije neispravnih proizvoda: Za proizvode koji su zaprimljeni neispravni, kupac ima pravo zamjene u roku od 14 dana od kupovine.

Garancija za proizvode vrijedi ukoliko za reklamirani proizvod postoji ovjereni jamstveni list proizvođača, račun te originalna ambalaža.

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Trgovac je dužan pružati usluge stručno i kvalitetno, koristeći vlastiti materijal i opremu, na način i u roku određenom ugovorom, u skladu s dobrim poslovnim običajima. Ako Korisnik usluge uoči nedostatak, dužan je o uočenom nedostatku obavijestiti Trgovca u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak uočio.

Korisnik usluge koji je pravodobno o nedostatku obavijestio Trgovca ima pravo po svom izboru:

- zahtijevati od Trgovca da nedostatak ukloni, odnosno nastavak pružanja usluga sukladno ugovoru;

- zahtijevati sniženje cijene,

- izjaviti da raskida ugovor. 

U svakom od tih slučajeva Korisnik usluge ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Korisnik usluge ima pravo zahtijevati sniženje cijene ili raskid ugovora tek ako Trgovac nije otklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Trgovca da ga ukloni ili ako je Trgovac izjavio da neće otkloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da ga neće ukloniti u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Korisnika usluge te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora. 

Kod neznatnih nedostataka, Korisnik usluge nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za nedostatke. 

Troškove otklanjanja nedostataka snosi Trgovac.

Prethodni stavci ovog članka prvenstveno se odnose na potrošačke ugovore. Na trgovca kao Korisnika usluge primjenjuju se odgovarajuće odredbe ZOO.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

(a) Pravo Korisnika usluge na jednostrani raskid ugovora

Korisnik usluge ima pravo, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor o usluzi u roku od 14 dana od dana  sklapanja ugovora. 

PRIMJER DOKUMENTA ZA RASKID UGOVORA: WORDPDF

(b) Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Korisnik usluge je dužan prije isteka roka iz prethodnog članka obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Korisnik usluge se za tu svrhu može koristiti Obrascem o jednostranom raskidu ugovora.

Izjavu o raskidu Korisnik usluge može poslati putem pošte na adresu Trgovca:

Podaci tvrtke / trgovine:
PERIŠIĆ HOLDING d.o.o. „5stars“
Pavla Radića 14,
35000 Slav. Brod

ili 

putem elektroničke pošte na prodaja5stars@gmail.com

a Trgovac će bez odgađanja Korisniku usluge dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu.

Na Kupcu je teret dokaza da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu odredbama članka 81 ZZP.

(c) Učinak jednostranog raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora, a svaka je strana dužna vratiti drugoj što je primila na temelju ugovora. 

Iskoristi li Korisnik usluge svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Korisnika usluge da raskida ugovor, vratiti Korisniku usluge uplaćena sredstva.

Trgovac će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik usluge osim ako Korisnik usluge izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja uz pretpostavku da Korisnik usluge nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za povrat. 

(d) Isključenje prava Korisnika usluge na jednostrani raskid ugovora

Korisnik usluge nema pravo na jednostrani raskid ugovora (a) ako je ugovor o usluzi Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika usluge te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena, (b) ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roka ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, (c) ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Ostale odredbe

Trgovac ima pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete poslovanja u svako doba i bez prethodne najave. 

Važećom verzijom Općih uvjeta poslovanja smatra se ona verzija koja je objavljena na web stranici Trgovca. Za slučaj spora, primijenit će se ona verzija koja je bila važeća u trenutku sklapanja ugovora.

Trgovac ne odgovara za nepridržavanje ili zakašnjelo pridržavanje bilo kojih ugovornih obaveza prouzročenih događajima koji su van razumne kontrole Trgovca („viša sila”). Viša sila uključuje bilo kakvu radnju, događaj, neizvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan razumne kontrole Trgovca, uključujući između ostaloga i sljedeće:

(a) štrajk, blokada ili drugi oblik prosvjeda, (b) građanski nemir, pobuna, invazija, teroristički napad ili teroristička prijetnja, rat (proglašen ili ne) ili prijetnja ili priprema za rat, (c) vatra, eksplozija, oluja, poplava, potres, kolaps, epidemija ili bilo koja druga prirodna katastrofa, (d) nemogućnost korištenja vlakovima, brodovima, zrakoplovima, motoriziranim prijevozom ili drugim prijevoznim sredstvom, bio javan ili privatan, (e) nemogućnost korištenja javnim ili privatnim telekomunikacijskim sustavom, (f) djela, uredbe, zakoni, propisi ili ograničenja bilo koje vlade ili državnog tijela, (g) štrajk, kvar ili nesreća u pomorskom ili riječnom prometu, poštanskom prometu ili bilo kojoj drugoj vrsti prijevoza.

Podrazumijeva se da su obveze Trgovca koje proizlaze iz sklopljenog ugovora zadržane tijekom razdoblja u kojem je viša sila na snazi, a produljit će se razdoblje u kojem će ispuniti te obveze za onoliko vremena koliko je trajala situacija pod višom silom. U svakom slučaju, Trgovac će godišnjim osiguranjem usjeva i nasada osigurati zaštitu od šteta nastalih prirodnim nepogodama.

U slučaju nevaljanosti pojedinih odredbi Općih uvjeta poslovanja, takva nevaljanost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

Izjava o konverziji

Za kupnju sva plaćanja biti će realizirana u hrvatskim kunama. Iznos za koji ćemo tereti Vašu kreditnu karticu izračunava se kroz konverziju cijene iz eura u kune prema trenutnom deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

Na računu koji ćete dobiti od Vaše kartične kuće isti iznos biti će pretvoren u lokalnu valutu prema tečaju kartične kuće. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost pojave razlike u cijenama u odnosu na cijene navedene na našim web stranicama.

color gel, stolica ...
Usporedba proizvoda (0 kom.)

Vaša košarica

Vaša košarica je prazna.